Zagrebački liječnici pjevači

Hrvatski liječnički zbor
Šubićeva 9
10000 Zagreb
Hrvatska

telefon: +385-1-4655-066

e-mail: givkic@hiim.hr

www.zlp.mef.hr

WEBCOORDINATOR
Goran Ivkić

WEBMASTER
Marko Bergovec