Prof.dr.sc. Milan Ferković (Zagreb, 1926.), bio je utemeljitelj i voditelj Neuropsihijatrijskog odjela bolnice u Banja Luci (1958.-1971.), a zatim predstojnik Neuropsihijatrijskog odjela Opće bolnice Sveti Duh u Zagrebu (1971.-1991.). Bio je voditelj katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci (1984.-1988.) i nastavnik dodiplomske i poslijediplomske nastave iz neurologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1973.-1991.).
Objavio je dvije knjige i 72 znanstvena rada. Član je Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske akademije medicinskih znanosti te dobitnik Nagrade Ladislav Rakovac 1984.
U Hrvatskom liječničkom glazbenom drustvu i zboru Zagrebački liječnici pjevači djeluje od 1971. godine, a od 1984. obnaša dužnost predsjednika Zbora.

 

 

Prof.dr.sc. Želimir Muretić (1939.), stomatolog-ortodont, zaposlen je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Zagrebačkih liječnika pjevača od 1988. godine.

 

Doc.dr.sc. Jure Mirat (1958.), internist - kardiolog, predstojnik je Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Opće bolnice Sveti Duh. Član je Zagrebačkih liječnika pjevača od 1990. godine.

 

Dr. Goran Ivkić (1966.), specijalist neurologije. Radi u Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Zagrebačkih liječnika pjevača od 1999. godine.

 

Dr. Mladen Škrgatić (1926.), specijalist radiologije. Radi u Poliklinici "Nemetova". Član je Zagrebačkih liječnika pjevača od 1972. godine, od kada obnaša dužnost blagajnika zbora.

 

Dr. Nikola Privora (1940.), doktor stomatologije. Rizničar zbora Zagrebački liječnici pjevači. Član je Zagrebačkih liječnika pjevača od 1986. godine.