Termini audicije se podudaraju sa terminima proba.
To je, dakle, svaki četvrtak u 19 sati
u Domu umirovljenika "Centar", Klaićeva 9 (pored Dječje bolnice).

Pozivamo nove članove koji su voljni i željni pjevati i družiti se s nama.

:)