Prof.dr.sc. Mijo Bergovec, dirigent i umjetnički voditelj zbora Zagrebački liječnici pjevači.

Rođen je 12. svibnja 1945. godine u Hodošanu, županija međimurska. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i u Čakovcu, a klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1975. godine. Nakon specijalističkog ispita iz interne medicine radi u Kliničkoj bolnici Sestara milosrdnica na Zavodu za kardiovaskularne bolesti. Od 1996. godine preuzima mjesto pročelnika Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Interne klinike Medicinskog fakulteta Kliničke bolnice "Dubrava" u Zagrebu.
Izvanredni je profesor na Katedri za internu medicinu na Medicinskom fakultetu i redovni je profesor Interne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi fakulteta te u trajnoj edukaciji liječnika.
U svom stručnom i znanstevnom opusu objavio je više od 200 radova u domaćim i međunarodnim medicinskim časopisima. Autor je knjige "Praktična elektrokardiografija", objavljene 1998. godine, koja predstavlja elektrokardiografsku monografiju i elektrokardiografski atlas. Urednik je više hrvatskih izdanja prijevoda velikih svjetskih udžbenika i priručnika iz područja interne medicine i farmakologije.
Redovni je član je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Europskog kardiološkog društva i Američkog angiološkog društva te New York-ške Akademije znanosti. Član je kardiološkog, internističkog, angiološkog i farmakološkog društva Hrvatskog liječničkog Zbora, te Hrvatskog liječničkog katoličkog društva.
Za svoju stručnu, znanstvenu i humanističko kulturnu djelatnost dobio je više domaćih i međunarodnih priznanja, a Skupština Hrvatskog liječničkog zbora odlikovala ga je 2000. godine odličjem Ladislav Rakovac za postignute rezultate u razvoju zdravstva, medicinske misli i znanosti.

dva dirigenta: profesor Bergovec i profesor MatzMijo Bergovec, glazbeni autodidakt, koji za sebe kaže da mu glazba nije samo hobi i razonoda, već uz medicinu paralelna životna aktivnost, glazbeno iskustvo prije Zagrebačkih liječnika pjevača veže uz sastav Žeteoci, oktet Goranin te mješoviti zbor župe sv. Josipa u Zagrebu. Od 1974. godine umjetnički je voditelj i dirigent zbora "Zagrebački liječnici pjevači". Objavio je ukupno šest glazbenih albuma, od toga četiri s "Zagrebačkim liječnicima pjevačima". Glazbeno je surađivao s mnogim eminentnim glazbenicima. Sa "Zagrebačkim liječnicima pjevačima" nastupio je više od 400 puta u domovini i inozemstvu.
Glazbena kvaliteta, predanost, upornost i redovitost, sve su to kvalitete kojima je Zagrebačke liječnike pjevače prof. Bergovec godinama podučavao. Mjesto Zagrebačkih liječnika pjevača u hrvatskoj glazbenoj kulturi najvećim je dijelom rezultat njegova truda, shvaćanja zborskog pjevanja i umjetničkog vodstva.