Ovo je mjesto gdje će članovi Zagrebačkih liječnika pjevača dobijati potrebne obavijesti o svemu što bi se moglo zaboraviti, a rečeno je na probama...

Dakle, o:
- terminima proba te notama koje treba ponjeti,
- različitim obavijestima, tipa koje odijelo ponijeti na nastup i slično, te
- podaci o stalno otvorenoj audiciji za nove potencijalne članove