OBAVIJESTI O PREDSTOJEĆIM NASTUPIMA

Dragi pjevači!

Iz sigurnosnih razloga program nastupa, popis pjesama i same note premjestili smo na drugo mjesto.
Putem e-maila dobili ste obavijest koja je to web adresa gdje možete podignuti materijale.

U interesu je zbora da informacije o nastupima, programi i note nisu dostupni ne-članovima zbora. Podrazumijeva se da informacije o adresi s navedenim podacima ne dajete izvan okvira ZLP-a.

U slučaju bilo kakvih tehničkih poteškoća molimo kontaktirati tajnika ili dirigenta.

 


U cilju poboljšanja rada Zbora, odgovornijeg odnosa prema probama i nastupima, a vezano uz brojne obaveze koje članovi našeg zbora zbog profesionalnih obaveza svakodnevno imaju, prihvaćen je prijedlog da se svim članovima zbora, onim koji redovito dolaze na probe, i onima kojih već izvjesno vrijeme nema, ponudi mogućnost, kojom se svatko od nas može i treba izjasniti o obliku i opsegu sudjelovanja u radu zbora, jer je to nužnost za buduća planiranja, kako nastupa, tako i turneja.
U tom smislu potrebno je na priloženom obrascu navesti status, koji je izabire član za naredni period. Smatramo da je navedena anketa nužna radi pravovremenog i kvalitetnog planiranja budućih nastupa i projekata, tako da se unaprijed može znati sa kojim se ljudima može računati.
a)
AKTIVAN (redovito može dolaziti na probe i nastupe)
b)
ČLAN U STATUSU MIROVANJA (zbog trenutnih profesionalnih, znanstvenih ili drugih obaveza nije u mogućnosti sudjelovati u radu zbora. Aktiviranje je moguće u svakom trenutku kad član to samostalno odluči). Zbog tehničkih razloga ti će članovi do daljnjeg biti vođeni pod "Bivši članovi".
c)
BIVŠI ČLAN. Svaki član koji sam procjeni da više ne misli sudjelovati u radu zbora, bez potrebe obrazlaganja razloga. Također je moguća ponovna aktivacija i nakon takvih odluka, ukoliko netko od bivših osjeti potrebu i želju da se ponovno aktivira.