Ovo je mjesto gdje možete pronaći sve podatke koji su trenutno aktualni, a tiču se Zagrebačkih liječnika pjevača.
To su uglavnom podaci o:
- skorim nastupima i programima nastupa,
- odjek na održane koncerte,
- novosti o radu zbora, članovima i slično,
- Vaši prijedlozi upravi zbora, a o programu pjesama, nastupima ili ovim internet stranicama
- linkovi na stranice iole povezane sa Zagrebačkim liječnicima pjevačima
- vic ili dva, te
- dostupnost Zagrebačkih liječnika pjevača preko adrese, telefona ili e-maila

dr.Privora spasio pun autobus lijecnika...